УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ


МОНТЕР СУВЕ ГРАДЊЕ

ЗАНАТЛИЈА - МАЈСТОР - ПОСЛОВОЂА - ПРЕДУЗЕТНИК 

Грађевинска школа, Београд; Београд - Звездара
Петар Ракас Професор / Наставник практичне наставе


УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ

Монтер суве градње је гипсар који монтира суве гипсане ентеријере; спуштене плафоне, преградне зидове и преграде и облоге у ентеријерима; од гипсаних плоча типа Knauf или Rigips (гипс-картонске, гипс-фазер, специјалне гипсане плоче), потконструкције (метална, дрвена) и изолација (топлотна, звучна, хидро и др.).

У данашње време свет рада је веома динамичан, а брз развој науке и технике, поставља као обавезу стално стручно усавршавање; што подразумева и постојаност у струци.

У овом тексту, писаћу о развојном путу мојих најбољих ученика, који су прво завршили занатски трогодишњи образовни профил монтер суве градње, а после тога почели професионално да се баве гипс системима суве градње типа Knauf или Rigips. 

Трогодишњи занатски образовни профил: МОНТЕР СУВЕ ГРАДЊЕ.
Специјалистичко школовање: Грађевински гипсар - Мајстор.
Специјалистичко школовање: Пословођа за високоградњу.
Предузетник: грађевински инжењери - извођачи радова.

Зашто је ово важно? 
Зато што се у извођењу радова налази највише новца у грађевинарству.

Зашто је битно постати професионалац?
Професионалац је лице које се бави неким послом, на такав начин да од њега може да живи, односно зарађује новац.

Шта је први задатак некога ко је постао професионалац?
Треба да опстане као професионалац и да траје.

Зашто су успели моји ученици?
Зато што су утемељени у струци, конкретно у извођењу грађевинских радова. корак по корак се напредује у сваком послу, па и у школовању.

Код нас се често каже да је теорија једно, а пракса друго. То се дешава, када су појединци неутемељени у својој струци. Када постану пословође или инжењери, а да претходно нису сами као занатлије / мајстори непосредно изводили радове. У таквој ситуацији пропусти и грешке су сигурни. 

Према, томе ако желите да будете извођач грађевинских радова - професионалац који живи од свог новца који зарађује, крените од почетка, јер је успех загарантован на овај начин.

Код мене у Грађевинској школи у Београду можете почети од самог почетка, од монтера суве градње, па преко мајсторског звања, можете стићи и до стручног назива пословођа; а такође можете и да наставите да студирате. 
БУДИТЕ ПРОФЕСИОНАЛАЦ!!! ЈАВИТЕ СЕ!!!

ПЕТАР РАКАС
064-172-53-73
+381-64-172-53-73
Грађевинска школа 
Београд
Београд - Звездара,
www.rakas.rs
petar@rakas.rs
www.youtube.com/user/PetarRakas
www.facebook.com/monter.gipsar
www.twitter.com/MonterGipsar
https://plus.google.com/u/0/105532245446689532188/posts
https://groups.google.com/forum/?fromgroups#!forum/monter-suve-gradnje-gipsar

Коментари