УПИС УЧЕНИКА У СРЕДЊУ ШКОЛУ - ГРАЂЕВИНСКА ШКОЛА, БЕОГРАД, Београд - Звездара; Петар Ракас Професор / Наставник практичне наставе, 064-172-53-73.
Избор средње школе и будућег занимања УВЕК треба да има за циљ јасну могућност да се тиме омогући запослење. 
Грађевинарство је подручје рада где увек има посла, па тиме и могућности за зараду. Увек се гради, а и када се мало гради увек има посла на адаптацијама и реконструкцијама ентеријера, и ту се крије најсигурнији посао у грађевинарству, и посао где школовани грађевинар занатлија / мајстор може најлакше и најбрже да се пробије као пословођа / предузетник; дакле најсигурнији посао је СУВА ГРАДЊА односно монтирање сувих гипсаних ентеријера, а ове послове изводе монтери суве градње. МОНТЕР СУВЕ ГРАДЊЕ монтира суве гипсане ентеријере; спуштене плафоне, преградне зидове и преграде и облоге у ентеријерима; од гипсаних плоча типа Knauf или Rigips (гипс-картонске, гипс-фазер, специјалне гипсане плоче), потконструкције (метална, дрвена) и изолација (топлотна, звучна, хидро и др.) и декоративну гипсану орнаментику. Може се рећи да је монтер суве градње гипсар.
У координацији са монтерима суве градње се мора поставити сва инсталација (електро, водовод, канализација и др.), а после тога следе молераји, керамика итд; чиме монтери суве градње имају доминантну улогу у извођењу радова у ентеријерима; што омогућава да се ангажују и као предузетници.

У данашње време свет рада је веома динамичан, а брз развој науке и технике, поставља као обавезу стално стручно усавршавање; што подразумева и постојаност у струци.

У даљем тексту, писаћу о развојном путу мојих најбољих ученика, који су прво завршили занатски трогодишњи образовни профил монтер суве градње, а после тога почели професионално да се баве гипс системима суве градње типа Knauf или Rigips.

Трогодишњи занатски образовни профил: МОНТЕР СУВЕ ГРАДЊЕ.
Специјалистичко школовање: Грађевински гипсар - Мајстор.
Специјалистичко школовање: Пословођа за високоградњу.
Студије: грађевински инжењери
А пре или касније сви постали Предузетници - извођачи грађевинских радова.

Зашто је ово важно?
Зато што се у извођењу радова налази највише новца у грађевинарству.

Зашто је битно постати професионалац?
Професионалац је лице које се бави неким послом, на такав начин да од њега може да живи, односно зарађује новац.

Шта је први задатак некога ко је постао професионалац?
Треба да опстане као професионалац и да траје.

Зашто су успели моји ученици?
Зато што су утемељени у струци, конкретно у извођењу грађевинских радова. корак по корак се напредује у сваком послу, па и у школовању.

Код нас се често каже да је теорија једно, а пракса друго. То се дешава, када су појединци неутемељени у својој струци. Када постану техничари или инжењери, а да претходно нису сами као занатлије непосредно изводили радове. У таквој ситуацији пропусти и грешке су загарантовани.

Према, томе ако желите да будете извођач грађевинских радова - професионалац који живи од свог новца који зарађује, крените од почетка, јер је успех загарантован на овај начин.

Код мене у Грађевинској школи у Београду можете почети од самог почетка, од монтера суве градње, па преко мајсторског звања, можете стићи и до стручног назива пословођа; а такође можете и да наставите да студирате.
БУДИТЕ ПРОФЕСИОНАЛАЦ!!! ЈАВИТЕ СЕ!!!

ПЕТАР РАКАС
064-172-53-73
+381-64-172-53-73
Грађевинска школа
Београд
Београд - Звездара,
www.rakas.rs
petar@rakas.rs
petar.rakas@gmail.com
www.youtube.com/user/PetarRakas
www.facebook.com/monter.gipsar
www.twitter.com/MonterGipsar
http://petar-rakas.blogspot.com/
https://plus.google.com/u/0/105532245446689532188/posts
https://groups.google.com/forum/?fromgroups#!forum/monter-suve-gradnje-gipsar

Коментари