УПИС У ГРАЂЕВИНСКУ ШКОЛУ У БЕОГРАДУ

Петар Ракас, професор,   petar.rakas@gmail.com   064-172-53-73   www.rakas.rs
МАЈСТОР - ИЗВОЂАЧ РАДОВА - ТЕХНИЧАР - ПОСЛОВОЂА - ПРЕДУЗЕТНИК 
Предмет технологија рада са практичном наставом предајем ученицима образовног профила монтер суве градње. МОНТЕР СУВЕ ГРАДЊЕ је грађевински мајстор који монтира спуштене плафоне, преградне зидове и облоге од гипс плоча (Кnauf, Rigips и сл.) и гипс декоративну орнаментику (розете, лајсне и др) у ентеријерима. 
www.youtube.com/PetarRakas * www.instagram.com/PetarRakas * www.google.com/+PetarRakas * www.facebook.com/petar.rakas.beograd * facebook.com/monter.suve.gradnje 


Коментари