ГРАЂЕВИНСКА ШКОЛА БЕОГРАД 
Петар Ракас, професор, 0641725373 www.rakas.rs 
МАЈСТОР - ПРЕДУЗЕТНИК - ТЕХНИЧАР - ПОСЛОВОЂА Образовни профил МОНТЕР СУВЕ ГРАДЊЕ - монтира Кnauf / Rigips спуштене плафоне, преградне зидове и облоге од гипсаних плоча и гипсану декоративну орнаментику (розете, лајсне и др). Системи суве градње. Суви гипсани eнтеријери.  www.youtube.com/PetarRakas   *   www.instagram.com/PetarRakas   *   
www.google.com/+PetarRakas   *    www.facebook.com/petar.rakas.beograd  facebook.com/monter.suve.gradnje   *   petar.rakas@gmail.com

Коментари