Мајстор, извођач радова, техничар, пословођа - Грађевинска школа Београд, Петар Ракас, професор


УПИС У ГРАЂЕВИНСКУ ШКОЛУ У БЕОГРАДУ
Петар Ракас, професор, 064-1-72-53-73 www.rakas.rs
МАЈСТОР - ИЗВОЂАЧ РАДОВА - ТЕХНИЧАР - ПОСЛОВОЂА
Онда ПРЕДУЗЕТНИК, а прво образовни профил МОНТЕР СУВЕ ГРАДЊЕ. Монтер суве градње је грађевински мајстор који монтира спуштене плафоне, преградне зидове и облоге од гипсаних плоча (Knauf, Rigips и сл.) и гипсану декоративну орнаментику (розете, лајсне и др). Системи суве градње. Суви гипсани ентеријери. www.youtube.com/PetarRakas * www.instagram.com/PetarRakas * www.google.com/+PetarRakas * www.facebook.com/petar.rakas.beograd * www.facebook.com/monter.suve.gradnje
Грађевинска школа, Београд, ул. Хајдук Станкова 2.
Петар Ракас, професор, образовни профил монтер суве градње,
064-1-72-53-73

Коментари