Контакт


Петар Ракас
професор теорије и праксе суве градње
Грађевинска школа у Београду
www.rakas.rs   064-172-53-73   petar@rakas.rs 
ул. Хајдук Станкова 2, 11050 БЕОГРАД 22, 
Београд-Звездара, ПАК 147615, Република Србија


Кликни на Локација да се отвори Google мапа


Коментари