Пређи на главни садржај

Постови

Истакнути

Преградни зид

Најновији постови

Гипс лепак

Кнауф алат и прибор

Представљање гипс-картонских плоча

Упис у средњу стручну школу - Избор образовног профила

УПИС У ГРАЂЕВИНСКУ ШКОЛУ У БЕОГРАДУ

Монтер суве градње

Мајстор, извођач радова, техничар, пословођа - Грађевинска школа Београд, Петар Ракас, професор