Постови

Најновији постови

Преградни зид

Гипс лепак

Кнауф алат и прибор

Представљање гипс-картонских плоча

Упис у средњу стручну школу - Избор образовног профила

УПИС У ГРАЂЕВИНСКУ ШКОЛУ У БЕОГРАДУ

Монтер суве градње

Мајстор, извођач радова, техничар, пословођа - Грађевинска школа Београд, Петар Ракас, професор

УПИС УЧЕНИКА У СРЕДЊУ ШКОЛУ - ГРАЂЕВИНСКА ШКОЛА, БЕОГРАД.

Монтер суве градње 2013.11.28.3gp

Petar Rakas, profesor

Монтери суве градње, Грађевинска школа Београд